image

Over ons

Over Studiepoort

wat is studiepoort?

Studiepoort is hét instituut voor huiswerkbegeleiding, bijles, Cito-training en andere intensieve vormen van studiebegeleiding in Amsterdam en omgeving. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van huiswerkbegeleiding en studieondersteuning hebben wij een methode kunnen ontwikkelen waarmee de volledige potentie van een leerling wordt benut.

onze identiteit en visie

We zien dat ouders veel investeren in huiswerkbegeleiding en bijles. Dit juichen wij alleen maar toe, aangezien niets een betere investering is dan het onderwijs van uw kind. De toegevoegde waarde blijft echter beperkt voor de meeste leerlingen doordat andere instituten zich alleen of hoofdzakelijk richten op vaardigheden als plannen en ‘leren leren’. Wij geloven dat dit beter kan en besloten te werken aan een vernieuwende methode die de volledige potentie van uw kind benut. Dit heeft geresulteerd in Studiepoort.

image

"Wij geloven dat dit beter kan en besloten te werken aan een vernieuwende methode die de volledige potentie van uw kind benut. Dit heeft geresulteerd in Studiepoort."

Waarom Studiepoort?

Studiepoort legt de focus op het echt begrijpen en leren van de stof zonder oog te verliezen voor vaardigheden als plannen en structureren. Wij gaan pas naar huis als een leerling alles helemaal snapt; dát heet persoonlijke aandacht. Ondersteuning op maat is geen uitzondering, maar een gouden standaard. Per leerling wordt de behoefte gepeild en een Persoonlijk Plan geschreven. Hierin worden sterke punten, aandachtspunten en leerdoelen van de leerling geformuleerd. Dit Persoonlijk Plan wordt periodiek bijgewerkt om zo nieuwe leerdoelen te stellen en leerlingen continu uit te blijven dagen.

Wij stellen strikte eisen aan onze begeleiders. Doordat wij alleen vergevorderde studenten van de Lerarenopleiding en wo-studenten in dienst nemen, kunnen wij een zo hoog mogelijk niveau van begeleiding garanderen. Wij investeren graag in onze begeleiders en doen dit dan ook regelmatig door middel van trainingen en workshops. Hier profiteert de leerling uiteindelijk van.

Van belang is ook de rol van de ouders binnen het geheel. De leerdoelen worden na een intakegesprek met u vastgesteld en ook hierna houden wij u betrokken bij onze diensten. Via ons leerlingvolgsysteem kunt u na elke sessie een verslag lezen over de ontwikkeling van uw kind. In overleg met u kan worden afgesproken om periodiek bij elkaar te komen om de voortgang van uw kind te bespreken.

signature