image

Bijles

image

Praktische zaken

  • Bijlessen zijn een-op-een
  • Geschikt voor basis- en middelbare scholieren
  • Het is mogelijk meerdere vakken in één sessie te behandelen
  • Ouders ontvangen een verslag per sessie en een maandelijkse
    evaluatie via de e-mail
  • Een tweede kind uit hetzelfde gezin aanmelden bij Studiepoort?
    Dan ontvangt u 15% korting!