image

Huiswerkbegeleiding

image

In het kort..

  • Het project is beschikbaar voor basisscholen en middelbare scholen die een behoefte voor extra ondersteuning onder hun leerlingen waarnemen en onderwijsachterstanden willen afvangen voordat deze een kind belemmeren in zijn of haar groei.

  • Alle leerlingen op het primaire en voortgezet onderwijs kunnen deelnemen aan de huiswerkbegeleiding en de inhoudelijke begeleiding vindt plaats in groepen van max. 15 leerlingen met 2 begeleiders per groep.

  • Voldoende beweging en de emotionele ontwikkeling van een kind zijn geïntegreerd in de huiswerkbegeleiding door middel van terugkerende beweegmomenten, energizers en mindfulness opdrachten.

  • Wij maken de resultaten van onze begeleiding meetbaar aan de hand van de begintoets en de daaropvolgende meetmomenten. Wij delen alle resultaten met u tijdens de tussen- en eindevaluaties.

  • De duur en frequentie van de huiswerkbegeleiding is afhankelijk van de behoefte van de school.

  • Het tarief is afhankelijk van het aantal leerlingen, frequentie en duur van de huiswerkbegeleiding.