image

Remedial teaching

image

In het kort..

  • Het project is beschikbaar voor basisscholen die zien dat individuele leer- en gedragsproblemen ongeadresseerd blijven en met een gespecialiseerde partner wil toewerken naar een oplossing voor ieder kind.

  • Om recht te doen aan het individuele en gecompliceerde karakter van de vraagstukken waar de leerlingen vaak mee zitten, is de RT begeleiding altijd 1-op-1 en begeleiden wij de leerlingen doorgaans tweemaal per week.

  • Het RT project is opgezet door een extern-gecertificeerde medewerker.

  • Aan het einde van de looptijd van het project leveren wij een gedetailleerde eindevaluatie af voor iedere leerling die wij hebben begeleid.

  • De duur en frequentie van de RT is afhankelijk van de behoefte van de school.

  • Het tarief is afhankelijk van het aantal leerlingen, frequentie en duur van de RT.