image

Missie en visie

Onderwijs is onze passie. Goed onderwijs betekent voor ons meer dan alleen taal, rekenen of topografie maar de centrale vraag is hoe het onderwijssysteem kan bijdragen aan het vormen van een volgende generatie vol zelfverzekerde, maatschappelijk actieve en gelijkwaardige burgers. En exact dat is onze missie. Bij elk van ons project benaderen wij leerlingen en studenten vanuit een 360º-aanpak. De didactische ontwikkeling staat centraal met aanvullend aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijke bewustzijn van de leerling.

Op het fundament van onze visie rusten de volgende 3 pilaren waaromheen onze projecten zijn gebouwd:

Aanpak onderwijsachterstanden

Het wegwerken van de onderwijsachterstanden is nodig; juist in dit jaar met lockdowns en andere restricties. Wij denken echter liever niet in achterstanden maar in ontwikkeling en zien erop toe dat onze leerlingen vanuit een positieve benadering de ondersteuning krijgen die voor hun specifieke situatie nodig is.

  1. Huiswerkbegeleiding
  2. Remedial teaching
  3. Zomerschool
Mindfulness

Mindfulness is een centraal begrip in al onze projecten en kan gedefinieerd worden als: “het bewust aandacht geven aan het moment met behoud van oordeel”. Wij zien dat jongeren meer en meer op vroege leeftijd burn-out klachten ervaren terwijl zij juist in hun formatieve levensfase zitten. Wij beschouwen onze leerlingen niet slechts in het licht van hun onderwijsresultaten maar benaderen hen vanuit een 360º-aanpak waarbij onderwijsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en levensvreugde allemaal met elkaar in verbinding staan.

  1. Mindfulness workshop
  2. Mindfulness lessenreeks
Burgerschap

Onderwijs is voor ons meer dan alleen het overdragen van kennis. Onderwijs is voor ons het overdragen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor jongeren om zich tot een volwaardige en zelfverzekerde burger te ontwikkelen. Door op een laagdrempelige en leuke wijze maatschappelijke dilemma's aan te kaarten, moedigen wij de generatie leiders van morgen aan na te denken over de relevante thema's van vandaag.

  1. Vaccinatie workshop
  2. Vaccinatie lessenreeks
  3. Pandemie game