image

Gelooft u ook in kansengelijkheid?

Studiepoort is dé betrokken onderwijsondersteuner voor schooldirecteuren in het primair onderwijs bij het aanjagen van onderwijsgroei en kansengelijkheid voor alle leerlingen! Lees hier meer over in onze missie en visie.

Onze missie en visie
Huiswerkbegeleiding

Met de huiswerkbegeleiding begeleiden wij wekelijks leerlingen op school buiten schooltijd bij het wegwerken van opgelopen achterstanden. We werken met het online programma Muiswerk dat maatwerk mogelijk maakt; leerlingen maken een begintoets en gaan vervolgens oefenen met de onderdelen waar zij onvoldoende voor scoren. Met leerkrachten bespreken wij vooraf waar de leerling op achterloopt en wij sturen een update na iedere sessie.

Meer informatie

Vakantieschool

De vakantieschool is erop gericht achterstanden weg te werken bij leerlingen; juist in deze periode met lockdowns en andere restricties. Wij denken echter liever niet in achterstanden maar in ontwikkeling en zien erop toe dat onze leerlingen vanuit een positieve benadering de ondersteuning krijgen die voor hun specifieke situatie nodig is.Meer informatie


Remedial Teaching

Voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen bieden wij remedial teaching (RT) aan. We achterhalen het onderliggende probleem per leerling aan de hand van kwantitatieve methoden, zoals de schoolresultaten en instaptoetsen, én kwalitatieve methoden, zoals dieptegesprekken met leerkrachten, interne begeleiders en ouders.

Meer informatie

Mindfulnesstraining

Wij nemen een trend waar waarbij jongeren meer en meer op vroege leeftijd burn-out klachten ervaren terwijl zij juist in hun formatieve levensfase zitten. Wij beschouwen onze leerlingen niet slechts in het licht van hun onderwijsresultaten maar benaderen hen vanuit een 360º-aanpak waarbij onderwijsresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en levensvreugde allemaal met elkaar in verbinding staan.

Meer informatie

image

Kennismaken? Bel ons!

Contact